Om föreningen

Kvalitetspolicy

 • Alla våra kunder skall veta att tjänster/uppdrag från oss betyder hög kvalitet
 • Strävan att göra rätt från början och att producera felfria tjänster/uppdrag ska vara grundläggande i medlemmars och medarbetares kvalitetsmedvetenhet
 • Vår entreprenör skall lämna ett komplett fakturaunderlag, så att faktureringen blir rätt
 • Vi skall föra en öppen kommunikation med våra kunder i kvalitetsfrågor, för ett ömsesidigt utbyte av kunnande i syfte att utveckla och förbättra samarbete och produkter
 • Vi kontrollerar och garanterar att samtliga maskiner är godkänt besiktade och att förare och annan personal har behörighet för aktuellt arbete.
Image
Image

Miljöpolicy

 • Vid inköp av maskiner och tillbehör kräva miljödeklaration t.ex. vad gäller utsläpp från motor, möjlighet att använda miljövänliga oljor etc
 • Lämna använda oljor, filter, däck, batterier till mottagare som på ett riktigt och effektivt sätt återanvänder eller destruerar dessa
 • Vid rengöring av maskiner och utrustning använda nedbrytningsbara rengöringsmedel
 • Att verka för att medlemmarna kör på ett så miljövänligt bränsle som möjligt som marknaden erbjuder
 • Att fortlöpande byta ut alla oljor i maskinema till biologiskt nedbrytbara
 • Förvara bränsle och oljor på ett säkert sätt, det vill säga att noggrant underhålla t.ex. tankar för bränsle
 • Alla besiktningspliktiga maskiner miljöbesiktas av SMP årligen
 • Tillse att leverantörer har samma miljöprinciper som föreningen
 • Föreningen alltid håller alla medlemmar och medarbetare informerade om förändringar i miljöarbetet
 • Föreningen alltid lever upp till kundernas krav och förväntningar i miljöhänseende och hålla dessa informerade om förändringar.

Västerbottens Norra Gräv & Schakts Alkohol – och drogpolicy

Gäller för alla Västerbottens Norra Gräv & Schakts medlemmar. Att förebygga missbruk av alkohol och droger angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö.

Mål

 • En trygg och drogfri arbetsplats.
 • Vi reagerar och agerar tidigt.

Omfattning

 • Policyn gäller för alla medlemmar inom Västerbottens Norra Gräv & Schakt.

Regler

 • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet.
 • En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående.

Ansvar

 • Medlemsföretaget inom Västerbottens Norra Gräv & Schakt ansvarar för att vår policy är känd och efterlevs.
 • Alla medarbetare i Västerbottens Norra Gräv & Schakt har ett ansvar att följa vår policy samt att reagera och påtala om någon visar tecken på bakrus eller missbruk. Respektive medlemsföretag har det yttersta ansvaret.
/Styrelsen

Historia

I boken “Gräv & Schakt, förr och nu” har Sven Holmström och Asta Burvall, med hjälp av åtskilliga medlemmar återgett föreningens historia.

Här finns inte bara fakta om föreningens verksamhet genom decennierna, utan framförallt framträder de enskilda medlemmarna med sina erfarenheter och berättelser.

Boken om Gräv & Schakt finns att köpa här på kontoret.
Image

Adress

Gräv & Schakt Ek. Förening Västerbotten
Hammarvägen 9A
931 61 Skellefteå

Kontakt

Organisationsnummer: 794700-3310
Bankgiro: 400-0378
Image
Image